Специальные возможности
13.12.2015

O'zbekistonning tijorаt bаnklаri fаoliyatini tavsiflovchi stаtistik mа’lumotlаr to’plam

Davlat statistika qo’mitasi tomonidan «O‘zbekiston moliyasi» statistik to’plami nashr etildi. Unda mamlakatimizdagi korxonа vа tаshkilotlаrning moliya-xo‘jаlik, sug’urtа tashkilotlari hamda tijorаt bаnklаri fаoliyatini tavsiflovchi stаtistik mа’lumotlаr keltirilgan.

To'plamda hududlar kesimida tuzilgan shartnomalar bo'yicha sug'urta summasi, sug'urtaning alohida turlari bo'yicha  mukofotlar va to'lovlar, tijorat banklari daromadlari va harajatlari, jismoniy shaxslarning depozitlari to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Shuningdek, to’plamdan  iqtisodiyot tarmoqlarida foydaning shakllanishi, hududlar bo'yicha korxona va  tashkilotlarning moliyaviy natijalari bo'yicha axborot olish mumkin. Hududlar kesimida debitor va kreditor qarzdorlik to'g'risida, iqtisodiyot va sanoat tarmoqlari rentabelligi, iqtisodiyot tarmoqlarida asosiy vositalar holati va aylanma mablag'lar tarkibi, iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha pul mablag'lari tushumi va sarflanishi, iqtisodiyot tarmoqlarida uzoq muddatli va joriy aktivlar, o'z mablag'lari manbalari va majburiyatlar, iqtisodiyot tarmoqlarida mahsulot ishlab chiqarish va sotish harajatlari to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Shuningdek, mazkur to'plamda davlat byudjeti daromadlari va harajatlarining tarkibi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

 

 

 

Uzreport


Курсы валют

  • USDUZS
  • 9000.00
  • EURUZS
  • 10020.00
  • RUBUZS
  • 137.00

Мобильное
приложение Milliy

Информация по кредитам
Погашение кредита
Информация по депозитам
Уведомление о наступлении срока погашения кредита и выплаты начисленных процентов по депозитам

Свидетельство об официальной регистрации программы