XMI Boshqarmasi va aloqador shaxslarning rеkvizitlari

Bank o‘z mijozlariga tashqi iqtisodiy faoliyat bo‘yicha ko‘rsatiladigan kompleks xizmatlarni, malakali maslahatlarni taklif etayapti, zarurat bo‘lganda esa hisob-kitoblarning individual sxemalarini ishlab chiqmoqda.

Tashqi iqtisodiy faoliyat departamenti

Vakillik munosabatlari bo‘limi

AKhegay@central.nbu.com,
GErgasheva@central.nbu.com

Xalqaro moliya muassasalari bilan ishlash bo‘limi

KFazilova@central.nbu.com,
dsultanov@central.nbu.com

Telefon: (+99871) 234-45-30
Faks: (+99871) 234-47-54